Invitation Farewell Lecture Anne-Marie Korte

(English below)

Anne-Marie Korte, hoogleraar Religie en Gender aan de Universiteit Utrecht, is voornemens op dinsdag 4 juni 2024 a.s. om 16.15 uur afscheid te nemen met het houden van een college, getiteld: Blasfemie in de opera? Controverse over queer theologie in Händels “Theodora” (Buenos Aires, 2021). Dit college vindt plaats in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Na afloop vindt een receptie plaats in het Academiegebouw. Als u aanwezig wilt zijn bij rede en receptie, graag even aanmelden: afscheidsredekorte@gmail.com. Hoogleraren worden van harte uitgenodigd om mee te lopen in het cortège en om uiterlijk 15.45 uur te verzamelen in de Senaatszaal va het Academiegebouw. (Toga’s zijn beschikbaar.) Het afscheidscollege zal tevens online te volgen zijn via: https://video.uu.nl/lives/academiegebouw-aula-2023-2024/

Anne-Marie Korte, Professor of Religion and Gender at Utrecht University, plans to bid farewell on Tuesday 4 June 2024 at 16.15 with a lecture entitled: Blasphemy in the opera? Controversy over queer theology in Händel’s “Theodora” (Buenos Aires, 2021). This lecture will take place in the Aula of the Academy Building, Domplein 29, Utrecht. The lecture will be followed by a reception in the Academy Building. If you would like to attend the lecture and reception, please register: afscheidsredekorte@gmail.com. Professors are cordially invited to join the cortege and gather in the Senate Hall of the Academy Building no later than 15:45. (Gowns are available).The farewell lecture will also be available online via: https://video.uu.nl/lives/academiegebouw-aula-2023-2024/ (The lecture will be held in the Dutch language).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *